• 2
  • 3
  • 4
  • 1
21 32 43 14

Missie

Het promoten van het hoogwerpen met vlaggen

Doelstellingen

Lange termijn doelstellingen
· De wereld leren hoogwerpen, een kader creëren waar hoogwerpers zich kunnen ontplooien.
· Het hoogwerpen op de kaart zetten als eigen discipline naast het vendelzwaaien.
· Onderzoek doen naar betere technieken en materialen in functie van het hoogwerpen.
· Organiseren van hoogwerptoernooien op regelmatige basis.
· Andere groepering er toe aanzetten om met hoogwerp activiteiten te starten en een federatie opzetten om alle initiatieven te bundelen.
· Verbroedering zoeken met buitenlandse hoogwerp verenigingen , organisaties of toernooien.