• 2
  • 3
  • 4
  • 1
21 32 43 14

Terminologie

Om misverstanden te vermijden worden hier enkele termen die in deze website gebruikt worden verduidelijkt.

  • Hoogwerpen = Zo hoog mogelijk een vlag de lucht in werpen.
  • Vlaggen= Vendels die door vendeliers in Vlaanderen en Nederland gebruikt worden. Deze meten ongeveer 180cm x 180cm. De stok heeft een tegengewicht en meet ongeveer 220cm. Op lange termijn wordt er overwogen om ook met andere formaten te werken.
  • Vlaggenzwaaien=vendelzwaaien=vaandelzwaaien= de traditie in onze streken om met vlaggen figuren en reeksen  op te voeren .
  • Breekworp (ook 'wentelworp' genoemd) = de benaming van de worp waarmee men het hoogste kan werpen. Bij deze worp zal de vendelier met de stok een slingerbeweging maken en daardoor het tegengewicht in de lucht katapulteren, de vlag 'breekt' open in de lucht en komt met een mooie zwaai terug naar beneden.